Het verschil tussen risicoregeling en indexeren

07-01-2019 | De afgelopen periode hebben wij veel vragen gekregen over het indexeren van prijzen, of in andere woorden: het ophogen van de prijzen vanwege de algehele prijsontwikkeling. We zien dit vooral veel bij...

UAV-GC en ontwerpverantwoordelijkheid

18-12-2018 | Veel grotere contracten in de GWW-sector worden als UAV-GC-contract aanbesteed. Sinds 2016 houdt een Pre-adviescommissie zich bezig met het actualiseren van de UAV-gc 2005; het is nu wachten op de tervisielegging...

Handreiking tenderkostenvergoeding

19-11-2018 | De uit de pan rijzende tenderkosten is één van de meest gehoorde klachten bij MKB bedrijven. Dit kritiekpunt is dan ook opgenomen in de actieagenda Beter Aanbesteden (een initiatief van het ministerie...

Mogelijk ‘leuren’ de kop ingedrukt

19-11-2018 | Een aanbestedende dienst die onder een onwelgevallig aanbestedingsresultaat uit wil komen door nagenoeg dezelfde opdracht opnieuw aan te besteden handelt in strijd met het aanbestedingsrechtelijke gelijkheidsbeginsel...

Projectontwikkelaar vist achter het net; gemeente niet gehouden tot wijziging bestemmingsplan

26-10-2018 | Bewerking uitspraak Hof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3431 Voornemen tot ontwikkeling winkelvoorziening en appartementen Een projectontwikkelaar heeft vanaf 1999 met de gemeente overleg...

Is er beslag bij u gelegd? Oppassen met verklaren

24-10-2018 | Ook in economisch gunstigere tijden staan schuldeisers tegenover schuldenaren in procedures over onbetaald gelaten vorderingen. Anders dan veel omringende landen kent Nederland via het leggen van beslag...

Ongeldig verklaring bij niet realistische kostprijs

03-10-2018 | Een aanbestedende dienst die een inschrijving ongeldig verklaart omdat de opgegeven kostprijs niet realistisch is, dat zien we toch niet zo heel vaak. En als de ongeldig verklaarde inschrijver dan vervolgens...

Overpeinzingen van de Voorzieningenrechter bij het clusterverbod: “Aanbestedingsrecht niet louter MKB-recht”

03-10-2018 | Een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant (26 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3593) maakt nog eens duidelijk waarom clusteren zo hoog op de agenda staat bij de hervorming...

De valkuilen van artikel 7:752 BW: enkele praktische aspecten van het recht op een redelijke prijs voor het werk (verkorte versie)

27-09-2018 | In het Tijdschrift voor Bouwrecht van september 2018 is een uitgebreid artikel van Erik Gierman verschenen over de valkuilen van artikel 7:752 BW (TBR 2018/141). Dit artikel is een verkorte versie daarvan. De...

De valkuilen van art. 7:752 BW: het recht op een redelijke prijs voor het werk (TBR 2018/141)

27-09-2018 | De rechtspraak inzake de prijs voor het werk bracht over de afgelopen 15 jaar interessante geschillen naar voren, waaruit blijkt dat met name art. 7:752 BW in de dagelijkse (rechts)praktijk vele valkuilen...

Discussie naleving EMVI beloftes bij bijna elk bouwproject

18-09-2018 | Liegen over kwaliteitscriteria in de tenderfase loont. De winkansen zijn hoger, de controle is beperkt. Maar echt integer is het natuurlijk niet.

Is een certificaat flora en fauna verplicht?

13-09-2018 | Als gewerkt wordt in de openbare ruimte of op particulier grondbezit, is een certificaat flora en fauna dan een verplichting? En hoe zit het met door opdrachtgevers opgestelde (en door de overheid goedgekeurde)...

Too big to succeed?

13-09-2018 | Projecten worden zo groot dat de kwade kansen ervan bijna niet meer te overzien zijn. Wordt het niet tijd voor een herbezinning?

Wijzigen bestemmingsplan ‘Luttermolenveld’ door de Gemeente in gegeven omstandigheden niet onrechtmatig

12-09-2018 | Bewerking van de uitspraak: Rechtbank Overijssel 27 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2769 De gemeente Losser (hierna: Gemeente)heeft besloten tot ontwikkeling van de gronden ten oosten van De Lutte genaamd...

Zorgplicht grondroerder

06-09-2018 | Wanneer schade aan kabels en leidingen wordt veroorzaakt door graafwerkzaamheden, is het de vraag of degene die de graafwerkzaamheden heeft uitgevoerd (de grondroerder) aansprakelijk gehouden kan worden...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22