Beslistermijnen

25-03-2019 | Veel bestekken, voorwaarden en overeenkomsten bevatten – al dan niet expliciet - beslistermijnen voor partijen, dus zowel voor opdrachtgevers als aannemers. Die termijnen kunnen op een breed scala aan...

Dreigen met het stoppen van een werk kan verzuim opleveren

25-03-2019 | Een Hoogheemraadschap heeft na het doorlopen van een Europese openbare aanbesteding baggerwerkzaamheden van een rivier (hierna: het Werk) aan aanneemster opgedragen. Aanneemster had in haar plan van aanpak...

Oplevering en afrekening van een verbouwing

15-03-2019 | Op 12 februari 2019 heeft een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw vonnis gewezen in een “klassieke” kwestie tussen aanneemster en haar opdrachtgevers (geschilnr. 36.331). Inzet van het geschil...

Back to back contracteren: het blijft opletten

12-03-2019 | Back-to-back contracten worden met enige regelmaat gesloten, of althans men meent een dergelijk contract te hebben gesloten. In de veronderstelling back-to-back te hebben gecontracteerd stelt menig (hoofd)aanneemster...

Extreem lage MKI-waarde: irreële bieding?

25-02-2019 | Afgewezen inschrijvers hebben geregeld twijfels over het realiteitsgehalte van de bieding van de winnend inschrijver. Zeker als zij ervan overtuigd zijn dan zij het onderste uit de kan hebben gehaald en...

Sleutelfunctionarissen interviewen? Pas op!

25-02-2019 | Een interview van sleutelfunctionarissen kan bij Best Value aanbestedingen een grote (negatieve) invloed hebben op de score van inschrijvers. Het interview kan zelfs leiden tot ongeldigheden. Een uitspraak...

Intentieovereenkomst rechtsgeldig opgezegd

20-02-2019 | De gemeente Oudewater (hierna: de Gemeente) heeft in 2013 het voornemen om over te gaan tot de herontwikkeling van een (nieuwe) zwemvoorziening. Daartoe heeft de Gemeente verschillende partijen uitgenodigd...

Gebreken aan algemene delen van een appartementengebouw

21-01-2019 | Bij uitspraak van 7 december 2018 heeft arbiter in een tweetal geschillen uitspraak gedaan. Partijen waren de VvE van een appartementengebouw, de ontwikkelaar, diens moedervennootschap en in vrijwaring de aannemer.

Enkele overpeinzingen over de UAV-GC 2005

21-01-2019 | Sinds 2016 is de in het leven geroepen Pre-adviescommissie doende met het actualiseren van de UAV-GC 2005; het is nu wachten op de tervisielegging van de geactualiseerde versie. Reeds in 2015 waren de...

Het verschil tussen risicoregeling en indexeren

07-01-2019 | De afgelopen periode hebben wij veel vragen gekregen over het indexeren van prijzen, of in andere woorden: het ophogen van de prijzen vanwege de algehele prijsontwikkeling. We zien dit vooral veel bij...

UAV-GC en ontwerpverantwoordelijkheid

18-12-2018 | Veel grotere contracten in de GWW-sector worden als UAV-GC-contract aanbesteed. Sinds 2016 houdt een Pre-adviescommissie zich bezig met het actualiseren van de UAV-gc 2005; het is nu wachten op de tervisielegging...

Handreiking tenderkostenvergoeding

19-11-2018 | De uit de pan rijzende tenderkosten is één van de meest gehoorde klachten bij MKB bedrijven. Dit kritiekpunt is dan ook opgenomen in de actieagenda Beter Aanbesteden (een initiatief van het ministerie...

Mogelijk ‘leuren’ de kop ingedrukt

19-11-2018 | Een aanbestedende dienst die onder een onwelgevallig aanbestedingsresultaat uit wil komen door nagenoeg dezelfde opdracht opnieuw aan te besteden handelt in strijd met het aanbestedingsrechtelijke gelijkheidsbeginsel...

Projectontwikkelaar vist achter het net; gemeente niet gehouden tot wijziging bestemmingsplan

26-10-2018 | Bewerking uitspraak Hof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3431 Voornemen tot ontwikkeling winkelvoorziening en appartementen Een projectontwikkelaar heeft vanaf 1999 met de gemeente overleg...

Is er beslag bij u gelegd? Oppassen met verklaren

24-10-2018 | Ook in economisch gunstigere tijden staan schuldeisers tegenover schuldenaren in procedures over onbetaald gelaten vorderingen. Anders dan veel omringende landen kent Nederland via het leggen van beslag...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21