Scope van de raamovereenkomst

10-07-2019 | Opdrachtgever laat u weten dat zij bepaalde werkzaamheden die behoren tot de scope van de aanbestede raamovereenkomst niet door u wil laten uitvoeren bij de volgende deelopdracht. Sterker nog, opdrachtgever...

Interessante kort gedinguitspraken

10-07-2019 | In de afgelopen maand is er een tweetal interessante kort gedinguitspraken gewezen. Zo is er uitspraak gedaan over het aan een derde verstrekken van werkzaamheden die tot de scope van een RAW-raamovereenkomst...

Mag een opdrachtgever werkzaamheden uit de scope van mijn raamovereenkomst aan een derde verstrekken?

08-07-2019 | Mijn opdrachtgever wil werkzaamheden uit de scope van onze raamovereenkomst niet aan ons opdragen, maar is van plan die werkzaamheden aan een derde te verstrekken. De opdrachtgever stelt dat sprake is...

Abstracte bankgarantie, een gewaarschuwd aannemer telt voor twee?!

08-07-2019 | In IJmuiden wordt sinds 2016 aan de grootste zeesluis ter wereld gebouwd, de ”Zeetoegang IJmuiden”. De bouw van dit project gaat niet zonder slag of stoot met geschillen tot gevolg. Eén van die geschillen...

Beoordeling aanbestedende dienst onvoldoende “SMART” gemotiveerd

01-07-2019 | Het komt zelden voor dat een rechter een aanbestedende dienst terugfluit om een onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing. De voorzieningenrechter te Amsterdam deed dit wel in zijn vonnis van 9 mei 2019,...

Nietige dagvaarding in een aanbestedingsprocedure

27-06-2019 | Een Kort Geding dagvaarding in een aanbestedingskwestie die nietig wordt verklaard, dat is uitermate bijzonder en is dan ook nog niet eerder voorgekomen. Voor een tweetal relaties van kantoor wisten wij...

Faalkosten juridisch bezien

25-06-2019 | Uit recent onderzoek van ABN Amro blijkt dat de faalkosten in de bouw onverminderd hoog blijven. Faalkosten zijn de kosten die ontstaan door vermijdbare fouten in het bouwproces met meerkosten en/of vertraging...

‘Cherry-picking’ raamcontract verboden

24-06-2019 | Gemeentes werken steeds vaker met raamcontracten. Tot grote ergernis van de bouwers halen opdrachtgevers regelmatig opdrachten uit het ‘mandje’, omdat ze verwachten bij een ‘derde’ goedkoper uit...

Scope van de raamovereenkomst

24-06-2019 | Werkzaamheden die tot de scope behoren van de raamovereenkomst, mogen niet vrijelijk worden verstrekt aan andere partijen dan de raamcontractant. Dat is een algemeen uitgangspunt dat in de praktijk breed...

Een te lage EPC-norm: wat nu?

24-06-2019 | Bij vonnis van 10 mei 2019 heeft arbiter in een Woningborg-geschil uitspraak gedaan in een door een verkrijger tegen onderneemster aangespannen zaak (geschilnr. 81232).

Vaste aanneemsom gewijzigd in regie – noot

13-06-2019 | De kwestie waarover appel-arbiters zich in dit scheidsrechterlijk vonnis hebben uitgelaten, heeft betrekking op de wijze van afrekenen van een aannemingsovereenkomst tussen een hoofdaannemer en diens onderaannemer....

Probleemvolle platen

27-05-2019 | Bij vonnis van 26 februari 2019 (geschilnr. 36.298) heeft arbiter uitspraak gedaan in een kwestie tussen opdrachtgevers enerzijds en aanneemster anderzijds ter zake de bouw van een woning in opdracht van...

Afrekening in regie

20-05-2019 | In de bouw wordt veelvuldig gebruik gemaakt van aannemingsovereenkomsten op basis van werkzaamheden in regie, dus zonder dat een vaste aanneemsom wordt afgesproken. Het is overigens wel mogelijk dat voor...

Beroep op certificaten van een derde

09-05-2019 | Als een inschrijver niet zelf beschikt over een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld een SEB certificaat (Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf) of een VCA certificaat dan wordt er bij inschrijving...

Afrekening meerwerk in regie

02-05-2019 | Op 20 maart 2019 heeft arbiter uitspraak gedaan in een kwestie tussen een aanneemster en haar opdrachtgever over de tussen hen gesloten aannemingsovereenkomst met betrekking tot de verbouw en renovatie...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23