De valkuilen van art. 7:752 BW: het recht op een redelijke prijs voor het werk (TBR 2018/141)

27-09-2018 | De rechtspraak inzake de prijs voor het werk bracht over de afgelopen 15 jaar interessante geschillen naar voren, waaruit blijkt dat met name art. 7:752 BW in de dagelijkse (rechts)praktijk vele valkuilen...

Discussie naleving EMVI beloftes bij bijna elk bouwproject

18-09-2018 | Liegen over kwaliteitscriteria in de tenderfase loont. De winkansen zijn hoger, de controle is beperkt. Maar echt integer is het natuurlijk niet.

Is een certificaat flora en fauna verplicht?

13-09-2018 | Als gewerkt wordt in de openbare ruimte of op particulier grondbezit, is een certificaat flora en fauna dan een verplichting? En hoe zit het met door opdrachtgevers opgestelde (en door de overheid goedgekeurde)...

Too big to succeed?

13-09-2018 | Projecten worden zo groot dat de kwade kansen ervan bijna niet meer te overzien zijn. Wordt het niet tijd voor een herbezinning?

Wijzigen bestemmingsplan ‘Luttermolenveld’ door de Gemeente in gegeven omstandigheden niet onrechtmatig

12-09-2018 | Bewerking van de uitspraak: Rechtbank Overijssel 27 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2769 De gemeente Losser (hierna: Gemeente)heeft besloten tot ontwikkeling van de gronden ten oosten van De Lutte genaamd...

Zorgplicht grondroerder

06-09-2018 | Wanneer schade aan kabels en leidingen wordt veroorzaakt door graafwerkzaamheden, is het de vraag of degene die de graafwerkzaamheden heeft uitgevoerd (de grondroerder) aansprakelijk gehouden kan worden...

Aannemer kan rekening lage waterstanden bij opdrachtgever neerleggen

05-09-2018 | De kosten van grondstoffen en materiaal schieten de lucht in als gevolg van de lage waterstanden. Maar komen die kosten ook op het bordje van bouwers? Joost Haest & Rixt Holsbrink en Severijn Hulshof advocaten...

UAV-GC perikelen: Acceptatie afleverdossiers ten onrechte geweigerd; Geen sprake van terechte ontbinding, maar van opzegging

29-08-2018 | Op 25 februari 2014 heeft Opdrachtgeefster na een Europese aanbesteding het Werk opgedragen voor het ontwerpen en uitvoeren van vooroeververdedigingen op diverse locaties x en y. Het Werk ziet concreet...

W(B)I(B)ON

11-07-2018 | Per 31 maart 2018 zijn de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken in werking getreden, net als het gelijknamige Besluit. Beide regeling zijn de opvolgers van de WION...

Beroep op ontbinding over en weer faalt

30-06-2018 | Opdrachtgever heeft een aannemingsovereenkomst gesloten met aannemer voor het schilderen van de binnen- en buitenzijde van zijn huis en voor het plaatsen van een groot aantal ruitjes voor de aanneemsom...

Reële bieding? Aanbesteder, toon het maar aan.

18-06-2018 | Niet zelden bestaan bij afgewezen inschrijvers twijfels over de realiteit van de bieding van de winnende inschrijver. De aanbesteder geeft echter in het algemeen weinig of geen informatie vrij over de...

Ongeldigheid bij ontbreken handtekening op inschrijfbiljet?

18-06-2018 | Een inschrijvingsbiljet waarop een handtekening ontbreekt namens de inschrijver, levert dat een ongeldige inschrijving op? Of is sprake van een gebrek dat voor herstel vatbaar is?

Mini-college: ”niet nakomen EMVI beloften”

18-06-2018 | Schrijf je nu in voor het mini-college “niet nakomen EMVI beloften” op dinsdag 3 juli a.s. Zie de flyer voor nadere informatie.

Past Performance, resultaten uit het verleden bieden (geen?) garantie voor de toekomst?

07-06-2018 | Het doel van het aanbestedingsrecht is feitelijk erg simpel. Het aanbestedingsrecht moet er voor zorgen dat er sprake is van gelijke kansen voor aanbieders maar ook dat aanbesteders de beste waar krijgen...

De uitleg van een reciprociteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst: voor wat hoort wát?

07-06-2018 | In een arrest van 17 april 2018 komt het Hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:1609) te oordelen over een zaak waarin onder andere een reciprociteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst moet...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20