Mag een opdrachtgever werkzaamheden uit de scope van mijn raamovereenkomst aan een derde verstrekken?

Mijn opdrachtgever wil werkzaamheden uit de scope van onze raamovereenkomst niet aan ons opdragen, maar is van plan die werkzaamheden aan een derde te verstrekken. De opdrachtgever stelt dat sprake is van contractsvrijheid en dat de overeenkomst uitgaat van fictieve hoeveelheden, waarop de aannemer geen rechten mag ontlenen. De vraag is nu of de opdrachtgever daar gelijk in heeft.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Het antwoord op deze vraag is gegeven in een zeer recent nog niet gepubliceerd Kort Geding vonnis van 6 juni 2019 van de rechtbank Haarlem (zaaknummer C/15/288735/KG ZA/ 19/326). De Voorzieningenrechter heeft in stevige woorden geoordeeld dat dit niet is toegestaan. De Voorzieningenrechter oordeelde dat opdrachtgever weliswaar niet gehouden is bepaalde werkzaamheden uit de scope van de raamovereenkomst te gunnen aan de aannemer. Als de werkzaamheden uit de scope wél worden gegund, dan kunnen en mogen deze werkzaamheden alleen maar gegund worden aan de aannemer die de aanbesteding gewonnen heeft. En dus niet aan een derde.

Aanbestedingswet
Een andere opvatting is volgens de Voorzieningenrechter regelrecht in strijd met algemene beginselen van aanbestedingsrecht, in het bijzonder artikel 2:140 Aanbestedingswet. Daarnaast is volgens de Voorzieningenrechter ook strijd met algemene beginselen van verbintenissenrecht. Gezien de gesloten raamovereenkomst is immers sprake van een contractuele relatie tussen partijen. De Voorzieningenrechter verbood opdrachtgever dan ook de werkzaamheden uit de scope van de raamovereenkomst op te dragen aan een derde.

Deze publicatie werd eerder gepubliceerd als Vraag van de Week op de website van de Branchevereniging VHG.