RAW-systematiek ongewijzigd toepassen

09-09-2021 | In RAW bestekken worden op grote schaal wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen opgenomen ten aanzien van bepalingen of technische eisen uit de Standaard RAW bepalingen. Daar is niets mis mee, sterker...

Opheffing van een onterecht beslag en schadevergoeding

15-07-2021 | Met regelmaat wordt ons gevraagd om beslag te laten leggen. Wanneer nog geen procedure is gevoerd waarbij een partij is veroordeeld om een bepaald bedrag te betalen, moet eerst een verzoek aan de rechtbank...

Twee nieuwe modellen bouwteamovereenkomst

15-07-2021 | Er zijn recent twee nieuwe modellen voor een bouwteamovereenkomst gepubliceerd ter vervanging van het veelgebruikte VG Bouw model uit 1992. Een model overeenkomst van Duurzaam Gebouwd en een model van...

Stapeling van kerncompetenties

26-05-2021 | De meeste aanbestedingsklachten die bij het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) binnenkomen blijven zien op disproportionele eisen. Het stapelen van eisen ten aanzien van referentiewerken is daarbij...

De belegger als zondebok?

28-04-2021 | Het ‘Wetsvoorstel opkoopbescherming’ heeft als doel om starters en mensen met een middeninkomen een betere positie te geven op de woningmarkt. Hiermee zou de beschikbaarheid, betaalbaarheid en flexibiliteit...

Verwijzen naar een specifiek merk of fabricaat

13-04-2021 | De voorzieningenrechter oordeelt dat de inschrijving van de klagend inschrijver terecht is uitgesloten omdat niet is aangetoond dat de aangeboden armaturen gelijkwaardig zijn aan de specificaties die in...

Meerwerkdiscussies: zorgvuldig schikken

01-04-2021 | Een relevant deel van bouwgeschillen tussen opdrachtgevers en aannemers gaat over verschuldigdheid van vergoeding voor meerwerk. Ook de redelijkheid en billijkheid spelen bij deze verschuldigdheid een rol.

Aanbestedende dienst deelt bedrijfsvertrouwelijke informatie

16-03-2021 | Een aantal maal per jaar ontvangen wij klachten dat aanbestedende diensten in de aanbestedingsfase bedrijfsvertrouwelijke informatie van de zittend aannemer delen met geïnteresseerde inschrijvers. Denk...

EMVI-boete en UAV-GC

02-03-2021 | In de vorige Land + Water werd kort stilgestaan bij het gunningscriterium EMVI. De inschrijver die het beste scoort op de prijs kwaliteitsverhouding (BPKV) zal in beginsel het werk worden opgedragen. De...

Veel voorkomende klachten bij aanbestedingen

22-02-2021 | Klagen over aanbestedingsprocedures is van alle tijden. Dat is simpelweg inherent aan het spel om de knikkers. In 2018 schreef ik in Cobouw een artikel met een top 10 van meest voorkomende klachten die...

Tijd voor meer openheid bij aanbestedingen?

10-02-2021 | De regering is gevallen over de toeslagenaffaire. De kranten stonden er vol van en er volgde een kritisch kamerdebat. Eén van de zaken die daarin aan de orde kwam was de zeer beperkte informatieverstrekking...

Leg afspraken schriftelijk vast, juist in huidige markt

21-01-2021 | Een goede schriftelijke vastlegging van de tussen partijen gemaakte afspraken ontbreekt nog wel eens in de bouw. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor zowel hoofd- als onderaannemers.

Slechtere score na herbeoordeling

21-12-2020 | Is het juridisch mogelijk dat een inschrijver na een herbeoordeling van zijn plan van aanpak een veel lagere score krijgt, terwijl een andere inschrijver juist een veel hogere score behaalt? Of is er dan...

Voorlopige gunning ingetrokken na startgesprek

15-12-2020 | De aanbestedende dienst heeft een grote mate van vrijheid bij het intrekken van een aanbesteding. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:9442) werd geoordeeld dat een voorlopige...

Sterk afwijkende beoordeling kwaliteit bij herbeoordeling

15-12-2020 | Een inschrijver die in eerste instantie een vijf scoort voor een onderdeel uit haar plan van aanpak en na herbeoordeling een zeven, terwijl een andere inschrijver eerst een tien scoort en na herbeoordeling...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21