Waarschuwingsplicht in beton gegoten?

03-08-2020 | Recentelijk heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van ‘kostenverhogende omstandigheden’.

Gewijzigde inschrijvingsstaat niet gebruikt

08-07-2020 | De inschrijvingsstaat blijft met enige regelmaat voor juridische discussies zorgen. In een tweetal recente uitspraken werd geoordeeld over inschrijvers die abusievelijk de oude inschrijvingsstaat gebruikten,...

Common law-style contracts in a civil law world

03-07-2020 | The differences between common law and civil law are often highlighted and discussed from a civil law perspective, and more specifically a Dutch perspective. However, the term ‘civil law’ is too broad...

Kabelschade: gedeelde smart is halve smart

12-06-2020 | Verkeerde liggingsgegevens van kabels en leidingen zijn aannemers al jaren een spreekwoordelijke doorn in het oog. Ontbrekende, onjuiste en onduidelijke liggingsgegevens veroorzaken immers een hoop extra...

Werken in bouwteamverband – Noot

10-06-2020 | Twee kort geding uitspraken laten eens te meer het belang van precieze formulering van (geschiktheids)eisen in de aanbestedingsdocumenten zien. Ervaring met werken in bouwteamverband is namelijk echt wat...

Opschorten van werkzaamheden

02-06-2020 | De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft op 1 april 2020 (geschilnr. 36.818) in eerste aanleg een uitspraak gedaan in een kwestie tussen ProRail en een door haar via een zogenaamde D&C-light overeenkomst...

Is dit de opstap naar meer steun voor de bouw?

02-06-2020 | Dagelijks berichten alle kranten over de ongekende tijden waarin het coronavirus ons heeft doen belanden. Het virus heeft een enorme impact op alles en iedereen en dat ook nog eens wereldwijd. Dat stemt...

Te laat opleveren door coronaperikelen

04-05-2020 | De nodige werken lopen momenteel vertraging op door toedoen van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande getroffen maatregelen. De vraag die vele aannemers bezig houdt is wie verantwoordelijk is voor...

ACA GWG Column – Disproportionaliteit Kleurkeurcertificaat

22-04-2020 | In een aanbestedingsprocedure was het behalen van het certificaat ’Kleurkeur basis’’ en ‘’Kleurkeur gevorderden’ onderdeel van het gunningscriterium. Een van de inschrijvers vond deze eis disproportioneel...

Juridische handvatten in tijden van corona

22-04-2020 | Het coronavirus en de getroffen maatregelen zijn van directe invloed op de gehele bouwsector. De aannemerij wordt getroffen door onzekerheid en angst maar zit ook met juridische vraagstukken. Denk alleen...

Ervaring met het bouwteamverband

22-04-2020 | Het bouwteam staat volop in de schijnwerpers, onder meer omdat het door velen beschouwd wordt als geschikt middel om (complexe) projecten gezamenlijk en in goede harmonie te bewerkstelligen. Vandaar ook...

Maaien beeldkwaliteit A, met een ondergrond beeldkwaliteit C. En dan?

08-04-2020 | Een aannemer verkrijgt opdracht om op basis van een beeldbestek gras te maaien op kwaliteitsniveau A conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR 2018). De ondergrond blijkt in de praktijk evenwel...

Hoe om te gaan met Corona in de bouw?

20-03-2020 | Gisteren heeft de regering ongekende maatregelen afgekondigd. Alle scholen, de horeca en andere gelegenheden zijn gesloten tot 6 april 2020. Vrijwel iedereen in Nederland merkt de gevolgen in het dagelijks...

Corona en projectontwikkeling

20-03-2020 | De Corona epidemie raakt iedereen. Ook projectontwikkelaars en hun afnemers worden geconfronteerd met lastige vragen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de gevolgen van vertraging voor veelgebruikte...

Verkrijgen van informatie

04-02-2020 | Voor het bepalen van de eigen juridische positie is informatie nodig. Veelal beschikt men zelf over – bijvoorbeeld – een contract en kan op grond daarvan beargumenteerd worden dat een contractspartij...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20