Ongeldigheid bij ontbreken handtekening op inschrijfbiljet?

18-06-2018 | Een inschrijvingsbiljet waarop een handtekening ontbreekt namens de inschrijver, levert dat een ongeldige inschrijving op? Of is sprake van een gebrek dat voor herstel vatbaar is?

Mini-college: ”niet nakomen EMVI beloften”

18-06-2018 | Schrijf je nu in voor het mini-college “niet nakomen EMVI beloften” op dinsdag 3 juli a.s. Zie de flyer voor nadere informatie.

Past Performance, resultaten uit het verleden bieden (geen?) garantie voor de toekomst?

07-06-2018 | Het doel van het aanbestedingsrecht is feitelijk erg simpel. Het aanbestedingsrecht moet er voor zorgen dat er sprake is van gelijke kansen voor aanbieders maar ook dat aanbesteders de beste waar krijgen...

De uitleg van een reciprociteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst: voor wat hoort wát?

07-06-2018 | In een arrest van 17 april 2018 komt het Hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:1609) te oordelen over een zaak waarin onder andere een reciprociteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst moet...

Geen ontbinding en schadevergoeding, maar beëindiging in onvoltooide staat

07-06-2018 | In een uitspraak van 14 november 2017 komen appèlarbiters te oordelen over een zaak waarin hoofdaanneemster schadevergoeding vordert voor de schade aan de CSM-wanden en de gevels van de woning die is...

Stilleggen van het werk

07-06-2018 | Stillegging van het werk is voor alle betrokken partijen doorgaans een laatste redmiddel. Als dat redmiddel moet worden gebruik, is het de vraag wie opdraait voor de gevolgen (en kosten) daarvan. De uitspraak...

Koper Noordsingelcomplex Rotterdam doet beroep op non-conformiteit

07-06-2018 | De Staat heeft in 2010 besloten om het Noordsingelcomplex in Rotterdam te verkopen. Het Noordsingelcomplex bestaat onder andere uit een voormalig Penitentiaire Inrichting, een voormalig gerechtsgebouw...

Dwingende herstelmethode: de uitzondering die de regel bevestigt

06-06-2018 | In de uitspraak van de Raad van Arbitrage van 12 april 2018, nr. 81146 veroordeelt arbiter onderneemster over te gaan tot herstel waarbij arbiter een dwingende herstelmethode voorschrijft. Deze uitspraak...

Wat te doen bij rechterswisseling?

23-05-2018 | De gerechtelijke instanties in Nederland, de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad, zijn opgedeeld in zogenaamde Kamers. Elke Kamer behandelt een bepaald type zaken; zo is er een Strafkamer, een Handelskamer...

Nieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht

26-03-2018 | Per 1 januari 2018 zijn de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek - het BGB - over aanneming van werk gewijzigd. Verder is een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen over...

Gijzeling door juristen?

16-03-2018 | Op 29 januari 2018 kopte Cobouw ‘De Bouw wordt gegijzeld door juristen’. Deze quote was afkomstig van hoogleraar Rob Nijsse en had vooral betrekking op de Eindhovense parkeergarage. In het artikel...

De waarschuwingsplicht: pas op voor het boemerangeffect

16-03-2018 | Het door een aannemer ingenomen standpunt dat sprake is van een ontwerpfout waarvoor hij gewaarschuwd heeft, kan onder omstandigheden als een boemerang bij de aannemer terug komen. Dit blijkt uit het arbitraal...

Twee gelijke inschrijvingen, loting bepaalt winnaar

16-03-2018 | Twee inschrijvingen die exact gelijk eindigen en daarmee beide als winnaar uit de bus komen. De kans dat dit voorkomt lijkt niet heel groot, toch heb ik het in mijn praktijk het afgelopen jaar al twee...

Conservatoir beslag leggen steeds moeilijker?

16-03-2018 | In de praktijk zien we steeds vaker dat het lastiger wordt om verlof te krijgen tot het leggen van conservatoir beslag (beslag vooruitlopend op een juridische procedure). Een eerste tendens die we zien...

Contact met de aanbestedende dienst

14-03-2018 | Contact met de aanbestedende dienst, is dat toegestaan? Dat is afhankelijk van hetgeen in de aanbestedingsdocumenten bepaald is. Veelal is beschreven dat contact via één specifieke contactpersoon moet...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23