De waarschuwingsplicht: pas op voor het boemerangeffect

16-03-2018 | Het door een aannemer ingenomen standpunt dat sprake is van een ontwerpfout waarvoor hij gewaarschuwd heeft, kan onder omstandigheden als een boemerang bij de aannemer terug komen. Dit blijkt uit het arbitraal...

Twee gelijke inschrijvingen, loting bepaalt winnaar

16-03-2018 | Twee inschrijvingen die exact gelijk eindigen en daarmee beide als winnaar uit de bus komen. De kans dat dit voorkomt lijkt niet heel groot, toch heb ik het in mijn praktijk het afgelopen jaar al twee...

Conservatoir beslag leggen steeds moeilijker?

16-03-2018 | In de praktijk zien we steeds vaker dat het lastiger wordt om verlof te krijgen tot het leggen van conservatoir beslag (beslag vooruitlopend op een juridische procedure). Een eerste tendens die we zien...

Contact met de aanbestedende dienst

14-03-2018 | Contact met de aanbestedende dienst, is dat toegestaan? Dat is afhankelijk van hetgeen in de aanbestedingsdocumenten bepaald is. Veelal is beschreven dat contact via één specifieke contactpersoon moet...

Rechters toon eens wat meer lef in kort geding!

27-02-2018 | De Voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo heeft eind januari van dit jaar een voor de eisende aannemer teleurstellend vonnis uitgesproken. Nu is dat helaas wel vaker het geval, maar ik zie in...

Best Value Procurement – Rechtspraak 2017

30-01-2018 | In 2017 zijn de nodige uitspraken in Kort Geding gewezen die stevig richting geven aan de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingspraktijk.

Mijn opdrachtgever wil de raamovereenkomst verlengen, maar onder de destijds afgesproken voorwaarden wil ik dat als inschrijver niet. Wat nu?

25-01-2018 | Het komt heel regelmatig voor dat opdrachtnemers geen verlenging van een raamovereenkomst willen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u destijds tegen te scherpe prijzen heeft ingeschreven, omdat de economische...

Algemene voorwaarden-perikelen

12-01-2018 | Over het correct van toepassing verklaren en het adequaat gelegenheid geven om van die algemene voorwaarden kennis te nemen is al veel geprocedeerd. Lastig wordt het vooral wanneer er naar verschillende...

Veranderingen in het overeengekomen werk, artikel 7:755 BW

19-12-2017 | In zijn bijdrage aan het Liber Amicorum voor Matton van den Berg schreef Arent ondermeer: ‘..it is more beneficial for the parties to a project to take the interest of the project at heart, rather than...

Mag je resultaatsverplichtingen in een RAW bestek afprijzen met ‘n.v.t.’?

19-12-2017 | Hoe moet een inschrijver handelen als hij bij de aanbesteding van een RAW-bestek van mening is dat bepaalde resultaatsverplichtingen, die in het bestek zijn opgenomen, niet uitgevoerd hoeven te worden?...

Uitleg van bestekposten

19-12-2017 | Op 19 mei 2016 heeft een arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw zich in een vonnis uitgesproken over de vraag hoe drie bestekposten uit een OMOP bestek uitgelegd moeten worden. De aannemer die...

Betere samenwerking begin(t) bij jezelf!

19-12-2017 | In de media, vakliteratuur en vanuit de diverse branche organisaties klinkt al langdurig de roep om meer samenwerking in de bouw. Het meest concrete voorbeeld van deze oproep is vervat in de gezamenlijke...

Ongeoorloofde kennisvoorsprong

19-12-2017 | De aanbesteding van de Blankenburgtunnel stond onlangs wekenlang in de schijnwerpers. Met name omdat de opvolgend inschrijver (een combinatie met Volker / BAM / Boskalis / TBI) zich op het standpunt stelde...

Disproportionele eis: prijzen per eenheid volledig onderbouwen

19-12-2017 | Steeds vaker zien we dat aanbestedende diensten bij de aanbesteding van RAW bestekken al bij inschrijving volledige financiële openheid ten aanzien van de prijzen per eenheid willen van inschrijver(s)....

Afrekening van een architectenopdracht

19-12-2017 | In een geschil tussen een architect en diens opdrachtgever hebben arbiters op 11 december 2015 uitspraak gedaan (geschilnr. 35.242). De architect voerde aan dat de opdrachtgever de opdracht had opgezegd...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22