Ongeldigheid bij ontbreken handtekening op inschrijfbiljet?

Een inschrijvingsbiljet waarop een handtekening ontbreekt namens de inschrijver, levert dat een ongeldige inschrijving op? Of is sprake van een gebrek dat voor herstel vatbaar is?

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Het ontbreken van een handtekening op het inschrijfbiljet is in ieder geval een probleem dat vaker voorkomt. Zo zijn er al enkele uitspraken over te vinden. Ook in de praktijk komen wij dit probleem met enige regelmaat tegen.

Het Hof Leeuwarden heeft in een uitspraak van 7 oktober 2008, ECLI:NL:GHLEE:2008:BG2102 (r.o. 11) geoordeeld dat het niet ondertekenen van het inschrijvingsbiljet voor herstel vatbaar is. De ondernemer die het inschrijvingsbiljet niet ondertekend heeft moet in de gelegenheid gesteld worden om binnen een termijn van twee dagen het gebrek te herstellen. In eerste aanleg werd (onder meer) relevant geacht dat sprake is van een kennelijke omissie, omdat de andere documenten waarvoor ondertekening verplicht was wél gewoon waren ondertekend. Dus stel dat bijvoorbeeld het K formulier, de indieningsbrief en de inschrijvingsstaat wel zijn ondertekend, dan duidt dat eens te meer op een herstelbare fout in het geval een handtekening ontbreekt onder het inschrijfbiljet.

Een ander aanknopingspunt voor de stelling dat het ontbreken van een handtekening onder het inschrijfbiljet een herstelbaar gebrek is, valt te vinden in een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 30 september 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO2523. Daarin werd geoordeeld dat het ontbreken van een handtekening (in dat geval zelfs onder de eigen verklaring) een evident onbedoelde omissie is omdat uit de talrijke parafen op alle voorgaande pagina’s van het inschrijvingsbiljet valt op te maken wat de inschrijver bedoeld heeft te willen verklaren.

Het alsnog ondertekenen van het inschrijfbiljet beïnvloedt niet de kansen van andere inschrijvers of de mededinging, zolang de inhoud van het inschrijfbiljet ongewijzigd blijft. Dat volgt uit een uitspraak van de commissie van College van Beroep voor het bedrijfsleven van 25 juli 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BX3086.

Conclusie is dan ook dat het ontbreken van een handtekening op een inschrijfbiljet niet zomaar een ongeldige inschrijving oplevert.