Negatieve prijzen in een RAW inschrijvingsstaat - NOOT

Na een eerder kort geding vonnis van de voorzieningenrechter te Maastricht ten aanzien van de toelaatbaarheid van negatieve bedragen in een RAW inschrijvingsstaat is er recent een tweede kort geding vonnis over dezelfde problematiek gevolgd van de voorzieningenrechter te Utrecht. Met deze keer een geheel andere uitkomst. De voorzieningenrechter te Maastricht kwam op basis van de aanbestedingsdocumenten tot het oordeel dat inschrijven met een negatief bedrag in een RAW inschrijvingsstaat een ongeldige inschrijving oplevert. De voorzieningenrechter te Utrecht komt tot het oordeel dat er in de aanbestedingsdocumenten onvoldoende duidelijkheid bestaat omtrent de toelaatbaarheid van het inschrijven met negatieve prijzen in de RAW inschrijvingsstaat waardoor de primaire vordering tot ongeldig verklaring van de inschrijving van de voorlopig winnaar (de tussenkomende partij) niet werd toegewezen. Wel werd toegewezen de door eiseres subsidiair gevorderde heraanbesteding. Deze verschillende uitkomsten in vergelijkbare kwesties rechtvaardigen een nadere beschouwing.

Joost Haest advocaat bij Severijn Hulshof

Joost Haest schreef een annotatie bij een uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland. Deze noot is gepubliceerd in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 01-08-2019, afl. 5.
Lees hier de volledige annotatie.