Mijn opdrachtgever wil de raamovereenkomst verlengen, maar onder de destijds afgesproken voorwaarden wil ik dat als inschrijver niet. Wat nu?

Het komt heel regelmatig voor dat opdrachtnemers geen verlenging van een raamovereenkomst willen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u destijds tegen te scherpe prijzen heeft ingeschreven, omdat de economische situatie er toen anders uitzag, of omdat op grond van de raamovereenkomst geen indexering plaatsvindt. Ook kan het zo zijn dat u de EMVI-beloftes niet meer kunt nakomen door een veranderde situatie. U kunt bijvoorbeeld niet langer de toegezegde 20% SROI inzet waarmaken. Wat kunt u doen als de opdrachtgever wel verlenging van de raamovereenkomst wenst?

Rixt Holsbrink Severijn Hulshof

De volgende vraag is van belang bij verlenging: kan de opdrachtgever de raamovereenkomst eenzijdig verlengen of is daarvoor ook uw instemming als opdrachtnemer nodig? Het kan zijn dat het contract dat u heeft gesloten eenzijdige verlenging door de opdrachtgever mogelijk maakt. U bent daar dan aan gebonden. Bij de inschrijving heeft u namelijk ingestemd met die eenzijdige verlengingsmogelijkheid.

Wanneer de raamovereenkomst door de opdrachtgever eenzijdig verlengd kan worden, is het voor u als opdrachtnemer van belang te kijken of de raamovereenkomst aan te passen is. U kunt bijvoorbeeld overleggen over bestekwijzigingen, wijzigingen door aanpassing van hoeveelheden of andere wijzigingen van de raamovereenkomst op basis van tussentijdse wijzigingen in wetgeving (zie par. 6 lid 11 UAV 2012) of kostenverhogende omstandigheden (zie par. 47 UAV 2012) .

Let op: in artikel 01.21.25 van de Standaard RAW bepalingen 2015 staat dat de korting die u verstrekt vervalt na verlenging van de raamovereenkomst, tenzij dit is uitgesloten in het bestek of de aanbestedingsdocumenten.

Conclusie: kijk als opdrachtnemer bij inschrijving goed naar de voorwaarden waarmee u op dat moment akkoord gaat. Als de aanbestedende dienst de raamovereenkomst wil verlengen, bekijk dan goed wat contractueel de mogelijkheden zijn om zaken aan te passen.