Publicaties

Datum

Titel

Auteur

17-12-2014 Wel of geen referentieverklaring - Bouwbelang Joost Haest
12-12-2014 Motiveren in de herkansing? - Cobouw Leendert van den Berg
03-12-2014 Afrekening van materialen - Actualiteiten Bouwrecht Bard van Veen
27-11-2014 Schadevergoeding aannemer bouwteam - Cobouw Erik Gierman
13-11-2014 Belangenverstrengeling bij aanbesteding - Cobouw Joost Haest
03-11-2014 Kwaliteitsborging voor het bouwen - Cobouw Leendert van den Berg
03-11-2014 Uitnodigen bij onderhands aanbesteden - Bouwbelang Joost Haest
31-10-2014 Aanbestedingsrecht formaliteitenrecht? - Vastgoedrecht Leendert van den Berg
16-10-2014 Back to back contracteren - Cobouw Leendert van den Berg
09-10-2014 Bijbetaling ex par. 29 UAV - Actualiteiten Bouwrecht Bard van Veen
01-10-2014 Getting the Deal Through - Construction 2015 Joost Haest,
Erik Gierman,
Leendert van den Berg
25-09-2014 Verplicht debat bij abnormaal lage inschrijving - Bouwbelang Joost Haest
25-09-2014 Te laat is te laat - Cobouw Bard van Veen
10-09-2014 Warmtewet achterhaald? - Cobouw Susanne van de Pest
09-09-2014 Wijziging overeenkomst gedurende de looptijd - Vastgoedrecht Lieke Knoups
26-08-2014 Verlies van recht bij te laat klagen - Cobouw Joost Haest
25-07-2014 Noot C113/13 conclusie A-G Wahl - JAAN Leendert van den Berg
08-07-2014 WAV tewerkstellingsvergunning - Cobouw Erik Gierman
04-07-2014 Faillissementsperikelen - BouwBelang Joost Haest
25-06-2014 Commissie van Aanbestedingsexperts - Vastgoedrecht Leendert van den Berg
24-06-2014 EMVI of toch laagste prijs? - Cobouw Lieke Knoups
06-06-2014 Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw - TBR Leendert van den Berg
20-05-2014 Voordeel met prestatieladder - Cobouw Joost Haest
06-05-2014 Onroerende zaak of niet - Cobouw Susanne van de Pest
15-04-2014 Afwijzen algemene voorwaarden - Cobouw Bard van Veen
03-04-2014 Cessie en verrekening bij faillissement - Actualiteiten Bouwrecht Bard van Veen
01-04-2014 Verborgen gebreken - Cobouw Erik Gierman
18-03-2014 Niet inschrijven, toch bezwaar - Cobouw Lieke Knoups
04-03-2014 Vernietiging arbitraal vonnis - Cobouw
18-02-2014 Aanbestedingsexperts - Cobouw Joost Haest
31-01-2014 Wijzigingen en UAV-GC 2005 - Cobouw Bard van Veen
23-01-2014 Gebieds- en projectontwikkeling: crisis is ondernemersrisico (rechtspraak) - Cobouw
21-01-2014 Retentierecht - Cobouw Leendert van den Berg
07-01-2014 Eis voorzorgsmaatregel moet duidelijk en ondubbelzinnig - Cobouw
02-01-2014 Anti-kraak en het risico van huurbescherming - NVM Update
Archief