26-10-2022

Weggemoffelde ontwerpverantwoordelijkheid

Waar ging het geschil over? De hoofdaannemer had opdracht gekregen om een bedrijfshal met bijbehorende terreininrichting te realiseren. Op deze opdracht waren de UAV-GC 2005 […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof
02-03-2022

Schadeverhaal opdrachtgevers: onderaannemers let op!

De hoofdaannemer is door toenemende krapte op de markt en beperkte beschikbaarheid van deze ingehuurde specialisten echter veelal gedwongen om de door hen gehanteerde algemene […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof
07-10-2021

Aannemers en de verzwaarde EV-maatregel kabelschade

De rechtbank Rotterdam vindt van niet. Het niet-naleven van deze voorzorgsmaatregelen is volgens haar niet onrechtmatig als die maatregelen afwijken van de eisen uit de […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof