02-03-2022

Schadeverhaal opdrachtgevers: onderaannemers let op!

De hoofdaannemer is door toenemende krapte op de markt en beperkte beschikbaarheid van deze ingehuurde specialisten echter veelal gedwongen om de door hen gehanteerde algemene […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof
07-10-2021

Aannemers en de verzwaarde EV-maatregel kabelschade

De rechtbank Rotterdam vindt van niet. Het niet-naleven van deze voorzorgsmaatregelen is volgens haar niet onrechtmatig als die maatregelen afwijken van de eisen uit de […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof
21-01-2021

Leg afspraken schriftelijk vast, juist in huidige markt

In tal van inkoopvoorwaarden van bouwbedrijven zijn bepalingen opgenomen waarin valt te lezen dat de onderaannemer geen recht heeft op betaling als de overeenkomst niet […]

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof