Meerwerk vooraf melden

Meerwerk wordt alleen vergoed wanneer het tijdig gemeld is en ook is opgedragen. In vrijwel alle voorwaarden in de bouw is zo’n regeling opgenomen. Toch gaat het in de praktijk nog vaak mis met deze voorschriften. Menig (onder)aannemer heeft zijn meerwerkclaims op deze bepaling bij arbiters en de rechter stuk zien lopen.

Erik Gierman advocaat bij Severijn Hulshof

In mijn column van maart van dit jaar behandelde ik een uitspraak waarin arbiters de aannemer toch een vergoeding voor meerwerk toekenden ondanks het feit dat niet tijdig gemeld was. Arbiters maakten daarbij gebruik van de uitzondering die in artikel 7:755 BW is gegeven.

Die bepaling geeft een aannemer toch recht op vergoeding van meerwerk zonder voorafgaande melding indien de opdrachtgever ook zonder die melding heeft begrepen dat er een noodzaak bestond voor een wijziging en prijsverhoging.

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage (nr. 34.788) oordeelden arbiters dat de hoofdaannemer niet heeft begrepen dat zijn onderaannemer meerwerk ging uitvoeren en dat hij voor dat meerwerk ook betaald zou moeten worden. De onderaannemer bleef daarom met bijna € 140.000 aan onbetaald meerwerk zitten.

De onderaannemer had namelijk slechts aannemelijk kunnen maken dat de noodzaak van het meerwerk alleen met de adviseurs van de opdrachtgever besproken was en de hoofdaannemer daarvan onvoldoende op de hoogte was gebracht. Ook het verdedigen van de meerwerkclaim door de hoofdaannemer bij de opdrachtgever, hielp de onderaannemer niet. Arbiters zagen daarin geen erkenning maar enkel een ultieme poging van de hoofdaannemer om de reeds door hem afgewezen claim van de onderaannemer alsnog op de opdrachtgever te verhalen.

Voorkom een hoop dure en langslepende procedures al tijdens de bouw en meld uw meerwerkaanspraken dus tijdig en met een financiële onderbouwing bij uw eigen opdrachtgever!