Huurrecht

De verhuur van kantoren, bedrijfsruimten, woningen maar ook de verhuur van terreinen of materieel is niet weg te denken uit de samenleving. Voor huurders en verhuurders is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen. Bij huurovereenkomsten van materieel, kantoor- of bedrijfsruimte geldt dat de wettelijke bepalingen veelal van regelend recht zijn. Dit betekent dat partijen de mogelijkheid hebben om afspraken te maken over onderwerpen als huurtermijnen, huurprijs en de wijziging daarvan, onderhoudsverplichtingen, tussentijdse opzeggingsmogelijkheden etc. Vaak wordt in de branche met standaardmodellen voor huurovereenkomsten gewerkt maar niet zelden is het de vraag of die de belangen van partijen volledig dekken.  Severijn Hulshof advocaten kan u ter zake adviseren en huurcontracten op maat maken.

Daarnaast kan het nodig zijn om snel en deskundig advies in te winnen op het moment dat een van beide partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Of het daarbij nu gaat om huurachterstanden, onbevoegde onderverhuur, niet nakomen van exploitatieverplichtingen of het telen van hennep, in alle gevallen geldt dat snel schakelen gewenst en mogelijk is. Ook huurders die tegen problemen aanlopen met verhuurders omdat het gehuurde gebreken vertoont of zij tussentijds de huur willen beëindigen of een indeplaatsstelling willen regelen, kunnen bij ons terecht.

Onze advocaten beschikken  over ruime kennis en ervaring op het gebied van het huurrecht. Deze kennis wordt gebruikt om zowel verhuurders als huurders van  (commercieel) vastgoed bij te staan. Wij adviseren en procederen over alle voorkomende huurrechtelijke aspecten op het gebied van zowel winkel- en kantoorruimte als woonruimte.


Onze vakgebieden