Aansprakelijksheids-/verzekeringsrecht

Op alle rechtsgebieden waarop wij actief zijn doen zich aansprakelijkheidsvragen voor. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die in het bouwproces worden genomen om schade te voorkomen, doet zich toch nog vaak schade voor. In de lange bouwketen is het dan vaak de vraag wie daarvoor aansprakelijk is. Ook bij aanbestedingen kunnen zich aansprakelijkheidsvragen voordoen, net zoals tussen huurders en verhuurders discussie kan ontstaan over wie bijvoorbeeld voor gebreken in het gehuurde aansprakelijk is. Onze advocaten houden zich regelmatig met deze vragen bezig. Hoewel het aansprakelijkheidsrecht in zekere zin een afgeleide vormt van de overige rechtsgebieden waarop ons kantoor actief is, wint het steeds meer aan belang, zeker waar de samenleving een steeds verdergaande juridisering laat zien. Onze advocaten kunnen u eveneens in dergelijke kwesties terzijde staan.

Vaak kunnen de bij de bouw betrokken partijen een beroep doen op een afgesloten verzekering. Gedacht kan worden aan een Construction All Risks (CAR) verzekering, onder welke verzekering (nagenoeg) alle bij de bouw betrokken partijen verzekerd zijn. De bij de bouw betrokken adviseurs, zoals architecten en constructeurs, kunnen in veel gevallen een beroep doen op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien sprake is van schade toegebracht aan niet bij de bouw betrokken partijen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan belendingen schade en kabelschade, dan biedt een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) doorgaans dekking.

Severijn Hulshof advocaten beschikt over ruime ervaring op het gebied van:
• AVB;
• CAR;
• beroepsaansprakelijkheid van bouwadviseurs;
• polisdekking.

Cliënten zijn zowel:
• verzekeraars;
• assurantiemakelaars;
• bedrijven;
• adviesbureaus zoals architecten• en constructeursbureaus.


Onze vakgebieden