Publikationen

Date

Titel

Auteur

20-05-2016 Bankgaranties onder de UAV - GWWTotaal Bard van Veen
20-05-2016 Noot bij advies 216 Commissie van Aanbestedingsexperts - JAAN Leendert van den Berg
20-05-2016 Noot bij Rb Rotterdam 15 februari 2016 - JAAN Joost Haest
18-05-2016 De kleine lettertjes - Cobouw Vera Balvers
27-04-2016 Wijziiging inschrijfstaat toegestaan ? - Bouwbelang Joost Haest
21-04-2016 Toezegging aan 1 inschrijver - Cobouw Bard van Veen
08-04-2016 Sanering asbestwegen OMOP bestek - GWW Totaal Bard van Veen
06-04-2016 Herziening UAV-GC 2005 - Cobouw Leendert van den Berg
23-03-2016 Wisselende rechtspraak bij meerwerk - Cobouw Susanne van de Pest
10-03-2016 5% regeling artikel 7:768 BW - Actualiteiten Bouwrecht Bard van Veen
03-03-2016 Inschrijven op RAW bestek met 0 euro uitvoeringskosten - Cobouw Joost Haest
29-02-2016 Inschrijven met 0 Euro uitvoeringskosten - Bouwbelang Joost Haest
26-02-2016 Noot bij Vrz Rb Noord-Nederland 16 december 2015 - JAAN Joost Haest
26-02-2016 Noot bij Hof Den Haag 24 november 2015 - JAAN Joost Haest
25-02-2016 Wijziging in RAW-inschrijfstaat - Cobouw Vera Balvers
29-01-2016 Doorleggen Wav-boete - GWW Totaal Bard van Veen
28-01-2016 Bewijsstukken geschiktheidseisen - Cobouw Lieke Knoups
14-01-2016 Raad van Arbitrage opheffen of toch maar niet - Cobouw Joost Haest
07-01-2016 Onvoorziene omstandigheden koopovereenkomst - Actualiteiten Bouwrecht
07-01-2016 Arbitrage of toch niet? - Cobouw Erik Gierman
24-12-2015 Toepasselijkheid algemene voorwaarden - Actualiteiten Bouwrecht Bard van Veen
22-12-2015 Tenderned problematiek - Bouwbelang Joost Haest
14-12-2015 Handreiking inschrijvers - GWW Totaal Bard van Veen
10-12-2015 Maak heldere afspraken! - Cobouw Leendert van den Berg
03-12-2015 Afrekening van regiewerkzaamheden - Actualiteiten Bouwrecht Bard van Veen
03-12-2015 Gecertificeerd of gelijkwaardig? - Vastgoedrecht Lieke Knoups
Archief